Android app on Google Play

 

घुबड

 


 

स्वप्नात आपल्याला घुबड दिसणे हा एक अतिशय अशुभ संकेत मानला जातो. त्यामध्ये आर्थिक नुकसानाबरोबरच काही अशुभ घटना घडणार असल्याची शक्यता असते.