Android app on Google Play

 

पूर आलेला दिसणं

 

.

स्वप्नात पूर आलेला दिसणं हा देखील आर्थिक नुकसान होण्याचा एक संकेत मानला जातो.