Android app on Google Play

 

जुगार

 


स्वप्नाच्या परिणतीचा उल्लेख करताना स्वप्न शास्त्रात असे सांगिले आहे की जर तुम्ही स्वतःला स्वप्नात जुगार खेळताना पाहिले तर हा एक संकेत आहे की  तुम्हाला आर्थिक नुकसान होणार आहे.