Android app on Google Play

 

खिसा कापला जाणे

 

 

स्वप्नात जर आपल्याला असं दिसलं की आपला खिसा कापला जात आहे किंवा पाकीट मारलं जात आहे, तर हा एक आर्थिक नुकसानीचा संकेत आहे. फाटलेला खिसा दिसणे हा देखील आर्थिक नुकसानीचा एक संकेत मानला जातो.