Android app on Google Play

 

भूमिका

 काही स्वप्न असा संकेत दर्शवतात की आपल्याला भविष्यात लवकरच काहीतरी यश प्राप्त होणार आहे किंवा फायदा होणार आहे. तर काही  स्वप्न भविष्यात होणारे नुकसान किंवा त्रास दाखवतात. आता आपण अशाच काही स्वप्नांची माहिती घेणार आहोत जी आपल्याला आर्थिक नुकसानाचे संकेत  देतात. या स्वप्नांची माहिती घेणं अशासाठी महत्त्वाच आहे जेणेकरून आपण संभाव्य नुकसान आणि मनस्ताप यांच्यापासून सावध राहून त्याचा प्रभाव कमी करू