Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 131

“चालतील परंतु त्यांना काँग्रेस संस्था बलवान करावी. पुढे जाणारे तरुण मला का नकोत? त्यांना हळुहळू विचार पसरून मोठ्या संस्थेत घुसावे. काँग्रेसबद्दल जनतेला श्रद्धा उत्पन्न झाली आहे ती मारू नये. तिळतिळ श्रद्धा उत्पन्न करावयास अपार त्याग द्यावा लागतो. परंतु ती श्रध्दा आपण एका शिवीने व एका संशयाने नाहीशी करू शकतो. तेव्हा जरा संयमनपूर्वक प्रचार करणारे तरूण हवेत. तसेच त्या प्रचारकांना गावें झाडमे, स्वच्छता निर्माण करणे यातही प्रेम असावे. दिवसा झाडू व रात्री व्याख्यान. दिवसा रस्ते झाडणे व रात्री मने झाडणे. पुण्यास पहा. मिळाले तर विचार करून कळवा,” स्वामी म्हणाले.

“हे पैसे नाही तर छापखान्यात घालावे. दोन तीन वर्षे मेळा चालवून पाच सात हजार रुपये मिळवावे. छापखाना काढावा,” नामदेव म्हणाला.

“छापखाना यशवंत कदाचित काढील. आज प्रचारकांचीच फार जरूर आहे. जीवंत प्रचारक, जीवंत कळकळीची, हालती, चालती, बोलती माणसे सर्वत्र वणवा लावत गेली पाहिजेत,” स्वामी म्हणाले.

“बरे, हे प्रचारक आश्रमातर्फे हिंडणार का?” नामदेवाने विचारले.

“हो. हे आश्रमाचेच काम. आश्रम केवळ सुते गुंडीत बसला नसून, त्या सुताच्या आधाराने विचारांची जाळी विणीत आहे हे दिसले पाहिजे. आश्रम म्हणजे सर्व स्फूर्तींचे स्थान. राष्ट्रांतील सर्व विचारांची छाननी आश्रमांत होत असली पाहिजे. आजतागायतचे विचार आश्रमांत फिरले पाहिजेत. ‘सनातनो नित्यनतन:’ ज्याला मारायचे नसेल, सनातन राहवयाचे असेल त्याने काळाबरोबर पुढे गेले पाहिजे. युगपुरुषाचे स्वरूप ओळखले पाहिजे.

आश्रम मने झाडील, बुद्धी पेटवील, हृद्ये उचंबळवील. आश्रम डोळे उघडील, हातपाय हलवायला लावील ! आश्रम म्हणजे अनंत चेतना, अंतर्बाह्य जागृति. गाव झाडीत असता जर मने झाडता आली नाहीत तर ते आश्रमीय झाडणे नव्हे. खादी देताना विचार देता आले नाहीत, तर ती आश्रमीय खादी नव्हे. आश्रम म्हणजे नवराष्ट्राचा संसार, पावित्र्य, सहकार्य, सेवा, उद्योग, ज्ञान, प्रेम, निरहंकारिता, दंभशून्यता याचे वातावरण आश्रमात हवे. प्रचारक आश्रमाचेच ! खानदेशांत चरक्यांचे गूं गूं व क्रांतीचे गूं गूं वेगाने सुरू होवो! आश्रम म्हणजे क्रांतीसूर्य आणणारे अरुण होत,” स्वामी म्हणाले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा