Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धडपडणारी मुले 125

रात्र झाली. खूपच गर्दी लोटली. शेवटी तिकिट बंद करणे भाग पडले. नाटकगृह चिक्कार भरून गेले होते. गावातील सारी प्रतिष्ठित व रसिक मंडळी दिसत होती. खेळास आरंभ झाला. सर्वत्र शांतता पसरली.

संवादांत अनेक भावनोत्कट प्रसंग होते. पाण्यावाचून हरिजन मुलगा तडफडत आहे व त्याच्या बापाला विहिरीवर पाणी मिळत नाही. तो गटारांतील गंगा ओंजळीने भरून घेऊन येतो व मुलाला पाजतो!

“पाण्यावाचून माझे पोर मरावे ना रे देवा? माझ्या डोळ्यांतसुद्धा पुरेसे पाणी नाही रे बाळ, नाहीतर ते तुला पाजले असते! माझ्या जीवाचे पाणी पाणी होते, परंतु ते बाळाला कोठे पाजता येते? बाळ!’

हे शब्द प्रेक्षकांच्या डोळ्यांतून पाणी आणतात! हरिजनसंवाद रडविणारा होता. ‘शाळेतील शिक्षण’ हा संवाद हंसविणारा होता. प्रेक्षक शाळेतील शिक्षकांकडे बघत व टाळ्या वाजवीत! अर्थात् शिक्षकांना लागेल असे त्यांत काही नव्हते. तो सारा निरागस विनोद होता. ‘सावकारी पाश’ संवाद सुरू झाल्यावर शिक्षक सावकार व वकील यांच्याकडे पाहून टाळ्या वाजवीत!

आपण सारेच समाजाला कसे खाली नेत आहोत हे दिसून येत होते.

स्वामींनी शेवटच्या प्रवेशाच्या आधी सर्वांचे आभार मानले व तीनशे रुपयांहून जास्त उत्पन्न झाल्याचे सांगितले. त्या वेळेस प्रचंड जयघोष झाला. दुस-या दिवशी पुन्हा एक जादा कार्यक्रम करण्याचे जाहीर करण्यांत आले.

एका अमळनेरातच पाचशे रुपये जमा झाले. कोणी मुलांना बक्षिसे दिली. स्वामींना व मुलांना खूप उत्साह आला. खानदेशभर ते गेले व त्यांच्या मेळ्याची कीर्ति सर्वत्र पसरली. ब-हाणपुराहून बोलावणे आले. पुण्यासहि जावे अशी काहींनी सूचना केली. परंतु ‘पुण्यांत खानदेशचे विद्यार्थी असतील तेव्हा जावे, म्हणजे ते तिकिचे खपवितील,’ असे स्वामींचे म्हणणे पडले. गोपाळराव म्हणाले, “तेव्हा मेळ्यांतील मुलांची शाळा बुडेल. आताच जा. वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्धी करावी म्हणजे झाले.”

खानदेशचा मेळा पुण्यांतहि आला. पुणेकर प्रसिद्ध म्हणून नावाजलेले. परंतु खानदेशच्या मुलांनी पुण्याचे हृदय जिंकले. तो सहजसुंदर अभिनय पाहून त्यांना कौतुक वाटले. अभिनयांत आदळआपट, ओढाताण काही नव्हते. मोळ्याला पुण्यांतील रसिकांनी पदके दिली. मेळ्याचा जाहीर सन्मान करण्यांत आला.

स्वामींनी जवळजवळ खर्चवेच वजा जाता दोनअडीच हजार रुपये जमविले. दरवर्षी हा कार्यक्रम करावा असे त्यांनी मनात योजिले. मुलांची त्यांनी अत्यंत काळजी घेतली. ते दिवसा त्यांना वाचून दाखवीत, त्यांचे ज्ञान वाढवीत. निरनिराळ्या ठिकाणी ऐतिहासिक स्थाने वगैरेहि त्यांनी मुलांना दाखविली. मुले आनंदली. अपेक्षेबाहेर प्रयत्नाला यश आलेले पाहून सर्वांना धन्यता वाटली.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा