संत नामदेवांचे अभंग (Marathi)


सुनीता
संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

श्रीविठ्ठल व पुंडलिक यांचा संवाद

शिवस्तुति

तुळसीमाहात्म्य

चोवीस नामांचा महिमा

गंगामाहात्म्य

कलि प्रभाव

प्रारब्धगती

समाधियोगनिषेध

हरिश्चंद्रराजाचें चरित्र

श्रीयाळ चरित्र

उपमन्यूचें चरित्र

भीष्मप्रतिज्ञा

रावण मंदोदरी संवाद

नक्र उद्धार

चोखोबाचे स्त्रीचें बाळंतपण

चोखामेळ्याच्या समाधीचे अभंग

विरहिणी

भूपाळ्या

संत नामदेवांचे अभंग - भेट

संत नामदेवांचे अभंग - मागणें

संत नामदेवांचे अभंग - संतस्तुति

संत नामदेवांचे अभंग - जनाबाईचा निश्चय

संत नामदेवांचे अभंग - भाट

संत नामदेवांचे अभंग - आऊबाईचे अभंग

संत नामदेवांचे अभंग - लाडाईचा अभंग