वयात येताना ( किशोरावस्था) (Marathi)


संकलित
वयात येताना मानवशरीरात बरेच बदल घडतात. मुलींच्या बाबतीत पाहिल्यास, वयात येण्याच्या या प्रक्रियेतला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मासिकस्त्राव सुरू होणे, अर्थात “पाळी सुरू होणे.” READ ON NEW WEBSITE

Chapters

प्रस्तावना

वयात येणाऱ्या मुलीच्या आईची जबाबदारी

मुलगी वयात आल्यावर कोणकोणते मानसिक बदल दिसून येतात ?

मुलगी वयात आल्यावर मुलींमध्ये कोणकोणते शारीरिक बदल दिसून येतात?

वयात येणाऱ्या मुलींची कोणती काळजी घेतली पाहिजे ?

वयात येताना मुलींच्या स्वभावात, वागण्यातही बदल होत असतात, ते कोणते ?

मुलगा वयात येताना त्याच्यात कोणते बदल होतात ?

मुलगी वयात येताना. . .

पालकांची भूमिका महत्त्वाची

केव्हा सांगायला सुरुवात करावी?

कशा पद्धतीने सांगावे?

एकदाच सांगून गप्प राहू नका

पुढाकार घ्या

तुमच्या मुलीशी मासिकस्त्रावाविषयी कशा पद्धतीने बोलाल