Android app on Google Play

 

सर्वांत प्राचीन खेळ

 


भारताने अनेक खेळांना जन्म दिला आहे. यामध्ये सापशिडी, बुद्धिबळ, पत्ते, रथांची शर्यत, नौकांची शर्यत, बैलगाडी शर्यत इत्यादी. बुद्ध देखील धनुस्रदार आणि रथांच्या शर्यतीत माहीर होते. यापैकी ४ खेळांचा उल्लेख पुराणांमध्ये आढळतो. ते आहेत बुद्धिबळ, द्यूत - फासे, गोळा फेक आणि कुस्ती. आखाड्यांचा इतिहास इ. स. पु. २५०० सांगितला जातो तर ते पूर्ण रूपाने ८ व्या शतकात अस्तित्वात आले होते. सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात आपल्याला चौसर फासे, गोट्या इत्यादी सापडले आहे.