Android app on Google Play

 

हाताचा तळवा

 

१. जर एखाद्या व्यक्तीच्या हाताचा तळवा खोल असेल तर त्याला पित्याकडून धनाचे सुख मिळत नाही

२. हाताचा तलाव म्हणजेच मधला हिस्सा उंचावलेला दिसत असेल तर असे लोक दानी असतात आणि नेहमी सुखी राहतात.