Get it on Google Play
Download on the App Store

हनुवटी

१ छोटी आणि चपटी हनुवटी असलेले लोक कधीही धनाचे सुख प्राप्त करू शकत नाहीत.

२ उभारलेली हनुवटी शुभ असते.