Android app on Google Play

 

शंख मंत्र

 

ॐ सर्वतोभद्राय सर्वाभीष्टफलप्रदाय सर्वारिष्ट-दुष्ट-कष्ट-विषारथ कामितार्थप्रदाय शंखाय स्वाधिष्ठायकाय भास्करा क्ली श्रीं क्रौं नम: स्वाहा।

या प्रतिष्ठा मंत्राने शंखाची स्थापना करून पुढीलपैकी एका मंत्राचा १०८ वेळा स्फटिकाच्या माळेवर जप करावा 

ॐ श्री लक्ष्मीसहोदराय नम:।

ॐ श्रीं पयोनिधी जाताय नम:।

ॐ श्रीं दक्षिणावर्तशंखाय नम:।