Android app on Google Play

 

टिळा

 


http://media.gettyimages.com/videos/tilak-video-id472729293?s=640x640

पूजेच्या वेळी टिळा लावला जातो जेणेकरून मेंदूमध्ये बुद्धी, ज्ञान आणि शांतीचा प्रसार व्हावा. कोणतीही पूजा टिळा लावल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. कपाळावर जिथे टिळा लावला जातो तिथे आज्ञाचक्र असते आणि त्याच ठिकाणी टिळा लावल्यामुळे मनाची एकाग्रता वाढते. पूजेच्या वेळी मन व्यर्थ गोष्टींमध्ये व्यग्र राहू नये यासाठी टिळा लावून मनाला एकाग्र केले जाते.