Android app on Google Play

 

डिसेंबर

 

http://content.mycutegraphics.com/graphics/month/december/december-mont-christmas-pets.png

त्याच प्रकारे लैटिन डेसेम च्या आधारे या महिन्याला डेसेम्बर म्हटले गेले. वर्षाचा बारावा महिना बनल्यावर देखील याचे नाव बदलले नाही.