Android app on Google Play

 

मार्च

 

http://www.greek-mythology-pantheon.com/wp-content/uploads/Greek_Gods_and_Goddesses/Ares_Mars_Greek_God/Ares_Mars_Greek_God_Art_06_by_SteveArgyle.jpg

रोमन देवता 'मार्स' च्या नावावर मार्च महिन्याचे नामकरण झाले. रोमन वर्षाचा प्रारंभ याच महिन्यापासून होत असे. मार्स मार्टिअसचा अपभ्रंश आहे जो पुढे जाण्यास प्रेरणा देतो. थंडीचे दिवस संपल्यावर लोक शत्रू देशावर आक्रमण करत असत त्यामुळे या महिन्याला मार्च हे नाव पडले.