Android app on Google Play

 

ऑगस्ट

 

http://f.tqn.com/y/christianity/1/S/G/S/Augustus-Caesar2688x2197.jpg

ज्युलिअस सीझरचा पुतण्या आगस्टस सीजर याने आपले नाव अजरामर करण्यासाठी सेक्सटिलिसचे नाव बदलून अगस्टस केले जे पुढे केवळ ऑगस्ट असे राहिले.