Android app on Google Play

 

ऑक्टोबर

 


http://www.briozone.com/wp-content/uploads/2016/02/october113.jpg

याला लैटिन 'आक्ट' (आठ) च्या आधारे अक्टोबर किंवा आठवा म्हणत असत परंतु दहावा महिना झाल्यावर देखील याचे नाव ऑक्टोबरच राहिले.