Android app on Google Play

 

जुलै

 

http://www.mentality10.com/images/Articles/STHLES/1411118026_julius.jpg

राजा ज्युलिअस सीझर याचा जन्म आणि मृत्यू दोन्ही जुलै मध्ये झाले. त्यामुळे या महिन्याचे नामकरण जुलै करण्यात आले.