Android app on Google Play

 

भलती अपेक्षा?

 

मी लिहावी तुझ्यावर कविता? 
काय ही तुझी भलती अपेक्षा! 
कविता जमेल न जमेल 
तुझ्यावर डेली सोपचे 
अगणित एपिसोडस् लिहीण 
मला नक्की जमेल!