Android app on Google Play

 

पहाटेचे स्वप्न तू

 

http://orig06.deviantart.net/d1cf/f/2016/148/a/0/girl_by_sarina_rose-da431uq.jpg

पहाटेचे स्वप्न तू

दवातला ओलावा ओठास

तुझे नारिंगी ओठ

कधी गोड कधी आंबट

तरीदेखील हवेहवेसे

झोपेत नक्की काय आहे

ते कळले नाही

पण वाटले हा अनुभव

यावा क्षणोक्षणी

पहाटेचे स्वप्न तू

गुलाबाचे फुल तू

सुगंधी, आकर्षक

दुरून पाहूनच

चटकन हात लावावा

असा वाटेलसे

पण का कोण जाणे

थोडी भीती वाटते

नाही काटे टोचण्याची नाही

तर माझ्या राकट स्पर्शाने

पाकळ्या चुरगळून जातील याची

झोपेत नक्की काय आहे

ते कळले नाही

पण वाटले हा अनुभव

यावा क्षणोक्षणी