Android app on Google Play

 

Resume!

 

परवा सहज प्रश्न आला मनात 
CV ला resume का म्हणतात? 
तेव्हा उत्तर कळलं मला की 
however it may be 
you have to resume 
your life with your resume 
शिकत जातो तशी additions करावीत 
after all past experience counts 
काही गोष्टी सोयीस्करपणे hide कराव्यात 
आणि unexplained gaps justify करण्यासाठी 
जोडावीत खोटेपणाची affidavits 
आजकाल सगळेच तसं करतात 
कारण त्यावर अवलंबून असतं 
तुम्हाला भविष्यात मिळणारं package!