Android app on Google Play

 

ध्वज

 

http://www.shreekhetra.com/image3/neelachakra1.jpg

दररोज संध्याकाळी मंदिराच्या वर असलेला ध्वज मानवाद्वारे उलटे चढून बदलण्यात येतो.