Android app on Google Play

 

सुदर्शन चक्र

 

https://www.iskconbangalore.org/blog//wp-content/uploads/2015/07/07.jpg

पुरी मधून कोणत्याही ठिकाणाहून जर आपण मंदिराच्या वरती असलेले सुदर्शन चक्र पहिले तर ते आपल्याला समोरच लागलेले दिसते.