Android app on Google Play

 

हवा

 

http://3.bp.blogspot.com/-6FJsxZbAbSA/VZk5WYAEqJI/AAAAAAAAA1k/OsgMl8C87cE/s1600/Puri-Jagannath-Mystery-3.jpg.

सामान्यतः दिवसाच्या वेळी हवा ही समुद्राकडून जमिनीच्या दिशेने येते, आणि संध्याकाळ नंतर जमिनीकडून समुद्राकडे; परंतु पुरी येथे याच्या बरोबर उलट घडते.