Android app on Google Play

 

प्रसाद

 

http://www.harekrsna.com/sun/news/12-09/puri3.jpg

मंदिराच्या आत जेवण करण्यासाठी शिवायच्या अन्नाचा साठ संपूर्ण वर्ष पुरेल एवढा असतो. प्रसादाचा एकही कण कधीही व्यर्थ जात नाही, मग काही हजार भक्त असोर्त किंवा लाख, प्रसाद सर्वांना दिला जातो.