Android app on Google Play

 

आवाज

 

http://odishatoday.com/img/news/images_1338704031.jpg

मंदिराच्या सिंहद्वारातून (मुख्य प्रवेशद्वार) पहिले पाउल आत ठेवल्यानंतर (मंदिराच्या आतून) तुम्हाला समुद्राकडून येणारा कोणताही आवाज ऐकू येत नाही. आणि (मंदिराच्या बाहेरून) एकाच पाऊल पुढे गेले की ते सर्व आवाज आपल्याला ऐकू येतात. ही गोष्ट संध्याकाळी अधिक स्पष्टपणे जाणवते.