Android app on Google Play

 

झेंडा

 

http://www.southreport.com/wp-content/uploads/2015/02/chakra-puri.jpg?03b5f4

मंदिराच्या वर असलेला झेंडा नेहेमी हवेच्या विरुद्ध दिशेलाच फडकताना दिसतो.