Android app on Google Play

 

सगळीकडे प्रकाशाची कमतरता जाणवणे

 


शिवपुराणात सांगितले आहे की ज्या मनुष्याला अग्नीचा प्रकाश नीट दिसत नाही आणि सभोवती चारही दिशांना अंधार दिसतो, त्याचे जीवन ६ महिन्यांच्या आत समाप्त होते.