Android app on Google Play

 

सतत हात फडफडणे

 जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा डावा हात सलग एक आठवडा फडफडत राहिला असेल, तेव्हा त्याचे जीवन एक महिनाच शिल्लक राहिले आहे असे समजावे. जेव्हा सर्व अंगात आळोखे पिळोखे येऊ लागतात आणि टाळू सुकू लागतो, तेव्हा असा मनुष्य एक महिनाच जिवंत राहू शकतो.