Android app on Google Play

 

गिधाड, कावळा किंवा कबुतर डोक्यावर बसणे

 

 


शिवपुराणात भगवान शंकरांनी असे सांगितले आहे की, ज्या मनुष्याच्या डोक्यावर गिधाड, कावळा किंवा कबुतर येऊन बसते, त्या मनुष्याचा मृत्यू एका महिन्याच्या आत होतो.