Android app on Google Play

 

निळ्या माश्या घोंगावताना दिसणे

 


ज्या मनुष्याला अचानक निळ्या माशा येऊन घेरतात, त्याचे आयुष्य जेमतेम १ महिन्याचे शिल्लक आहे असे समजावे.