Android app on Google Play

 

एर्गसिओफोबिया - काम करण्याची भीती

 


एर्गसिओफोबिया हा काही लोकांमध्ये आढळणारा असा रोग आहे जो त्यांना मानसिक रूपाने अपंग करून टाकतो. असे लोक काही अधिक गंभीर आजार जसे हिस्टेरिया किंवा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डरने ग्रस्त होऊ शकतात.