Android app on Google Play

 

अज्ञ्रोफोबिया - रस्ता ओलांडण्याची भीती

 


अज्ञ्रोफोबिकक्स लोकांना रस्ता, महामार्ग किंवा चौक ओलांडून जाण्याची भीती वाटते. ही गोष्ट तर अगदीच उघड आहे की ही भीती शहरात राहणे मुश्कील करून टाकते. हा शब्द मूळ ग्रीक शब्द गाईरस पासून आला आहे, ज्याचा अर्थ आहे उलटणे किंवा पलटणे कारण याच्यात गाड्या पलटण्याचा संबंध आहे. या भयाचे अनेक प्रकार आहेत परंतु त्यात गाड्या पलटण्याच्या भीतीचा समावेश नसतो.