Android app on Google Play

 

काथिस्फोबिया - बसण्याची भीती

 


काथिस्फोबिया म्हणजे बसण्याची भीती. ही भीती मुळव्याध या आजारातूनही जन्माला येऊ शकते, परंतु अनेक गंभीर मामल्यामध्ये एखाद्या टोकदार वस्तूवर बसून झालेल्या त्रासामुळे हा आजार उद्भवतो. अनेक वेळा बसायची भीती ही शाळेच्या दिवसात झालेल्या एखाद्या शिक्षेतूनही जन्म घ्जेऊ शकते. काथिस्फोबिया ची लक्षणे आहेत घाम येणे, श्वास जड होणे, अस्वस्थता वाटणे इत्यादी.