कृष्ण स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
भगवान श्रीकृष्ण विष्णुचा आठवा अवतार आहे. श्रीकृष्णाचा अवतार पूर्ण अवतार समजतात.

Chapters

गोपालस्तोत्रम्

गोपालहृदयस्तोत्रम्

गोविन्द दामोदर स्तोत्र

गोविन्दस्तोत्रम्

शालिग्रामस्तोत्र

नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं

उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्

श्री कृष्ण सुप्रभातम्

कर्पूर आरती मन्त्रः

श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः

ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र

धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र

नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र

ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र

शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र

सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र

मोहिनी रचित स्तोत्र

श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः

श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः

कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्

गर्भस्तुतिः

गोपालस्तुतिः

गोपालस्तोत्र

गोपालविंशतिस्तोत्रम्

गोपीगीतम्

गोविन्द स्तोत्रम्

गोविन्दराजप्रपत्तिः

नख स्तुति

श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्

जयदेवककृत अष्टपदि

श्रीकॄष्ण स्तोत्रे

त्रैलोक्यमंगलकवचम्

श्रीबालरक्षा

श्रीकृष्णस्तवराजः

भगवन्मानसपूजा

देवकृतगर्भस्तुतिः

वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्

श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्

बालकृतकृष्णस्तोत्रम्

गोपालस्तोत्रम्

जगन्नाथाष्टकम्

मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्

ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्

श्रीकृष्णस्तोत्रम्

श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्

विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्

गोपालविंशतिस्तोत्रम्

श्रीगोविंदाष्टकम्

गोपालाष्टकम्

श्रीकृष्णाष्टकम्

सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्

ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्

श्री जगन्नाथ स्तोत्र

श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र

सन्तानगोपाल स्तोत्र

द्वादश स्तोत्राणि

गोविन्दराजप्रपत्तिः