Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

निम्बोणीच्या झाडामागे

निम्बोणीच्या झाडामागे
चन्द्र झोपला ग बाई
आज माझ्या पाडसाला
झोप का ग येत नाही

गाय झोपली गोठ्यात
घरट्यात चिऊ ताई
परसत वेलीवर
झोपल्या ग जाई जुई

मीट पाकळ्या डोळ्यांच्या
गाते तुला मी अंगाई
आज माझ्या पाडसाला
झोप का ग येत नाही

निम्बोणीच्या झाडामागे
चन्द्र झोपला ग बाई
आज माझ्या पाडसाला
झोप का ग येत नाही

देवकी नसे मीबाळा
भाग्य यशोदेचे भाळी

तुझे दुःख घेण्यासाठी
केली पदराची झोळी
जगावेगळी ही ममता
जगावेगळी अंगाई
आज माझ्या पाडसाला
झोप का ग येत नाही

निम्बोणीच्या झाडामागे
चन्द्र झोपला ग बाई
आज माझ्या पाडसाला
झोप का ग येत नाही