Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

उठा उठा चिऊताई

उठा उठा चिऊताई
सारी कडे उजाडले
डोळे तरी मिटलेले
अजूनही!


सोनेरी हे उन आले
घरट्याच्या दारापाशी
डोळ्यावर झोप कशी
अजूनही!


लगबग पाखरे ही
गात गात गोड गाणे
भीर भीर उडती
चोहीकाडी!


झोपलेल्या अशा तुम्ही
आणायचे मग कोणी
बाळासाठी चारा पाणी
चिमुकल्या!


बाळाचे मी घेता नाव
जागी झाली चिऊताई
उठोनिया दूर जाई
भूरभूर!