Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

वाढलं झाड सर ...

वाढलं झाड सर सर सर

बघताच गेलं वर वर वर

वर वर वर बघा गेलं झाड

लपून बसलं ते ढगा आड

ढग झाले जरी पाणी पाणी

गाऊ लागे गोड गोड गाणी

हसता हसता पाणी पडले

पाण्याची त्या झाली फुले

-  दिलीप खापरे