Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ह्त्ती आणि मुंग...

ह्त्ती आणि मुंगी त्यांची झाली मैत्री

खाऊ लागले दोघे छान छान संत्री

माऊ आणि चिऊ करतात गडबड

दोघे मग खाती लाल लाल कलिंगड

कासव आणि बदक करतात कुजबूज

म्हणून तर खातात गोड गोड टरबूज

उंदराची मांजराला खोटी खोटी साक्ष

हळू हळू खातात हिरवी हिरवी द्राक्ष

कोण कोण खातंय कांहीच न कळे

एकमेका देऊन कशी खाती पहा फळे

-  दिलीप खापरे