Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...

वाटी ठेविली चांदीची जेव्हा आज तुझ्यासाठी

चंद्र हासला घरात तुझ्या दूध-ओल्या ओठी

आशीर्वाद जिचे हात आई घास देते बाळा

’फुलां-पाखरांकरिता ठेव सूर्य जागा डोळा’

बघ, कुंडीत नक्षत्रे उगवली तुझ्यासाठी

आल्या चिमण्या दारात दोन कण खाण्यासाठी

तुझा घास, बळ त्यांना जाया लंघून दिगंत

तेज नभाचे लुंचून गात येतील परत

गाणे हिरव्या रानाचे, गाणे मनीच्या मनीचे

गाणे चंदेरी उन्हाचे, गाणे जांभळ्या ढगांचे

गाणे हसर्‍या झर्‍याचे, गाणे नाचर्‍या पानांचे

गाणे धुपत्या गंधाचे, गाणे झुलत्या पंखांचे

गाणे झावळ्या छायांचे, त्यात लपत्या वाटांचे

लाल-पिवळ्या फुलांचे, शुभ्र गवत तुर्‍यांचे

असे गाणे टवटव, त्यांच्या कंठांत फुटेल !

पुन्हा त्यांच्या त्या गाण्यात रान दुसरे लढेल.

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...