Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...

कशासाठी पोटासाठी

खंडाळ्याच्या घाटासाठी

चला खेळू आगगाडी,

झोका उंच कोण काढी ?

बाळू, नीट कडी धर

झोका चाले खाली वर

ऐका कुकुक्‌ शिट्टी झाली

बोगद्यात गाडी आली

खडखड भकभक

अंधारात लखलख

इंजिनाची पहा खोडी

बोगद्यात धूर सोडी

नका भिऊ थोड्यासाठी

लागे कुत्रे भित्यापाठी

उजेड तो दूर कसा

इवलासा कवडसा

नागफणी डावीकडे

कोकण ते तळी पडे

पाठमोरी आता गाडी

वाट मुंबईची काढी

खोल दरी उल्लासाची

दो डोक्यांचा राजमाची

पडे खळाळत पाणी

फेसाळल्या दुधावाणी

आता जरा वाटे दाटी

थंड वारा वरघाटी

डावलून माथेरान

धावे गाडी सुटे भान

तारखांब हे वेगात

मागे मागे धावतात

तार खाली वर डोले

तिच्यावर दोन होले

झाडी फिरे मंडलात

रूळ संगे धावतात

आली मुंबई या जाऊ

राणीचा तो बाग पाहू

गर्दी झगमग हाटी-

कशासाठी ? पोटासाठी !

गीत - माधव ज्यूलियन

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...