Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...

खरं सांगू ? विदूषकच सर्वांत जास्त शहाणा

त्याचे चाळे त्याचं वेड म्हणजे फक्‍त बहाणा

उंच उंच झोके घेणं हा तर त्याच्या हातचा मळ

धप्पकन खाली पडणं यालासुद्‌धा लागतं बळ

त्यानं शेपूट ओढली तरी वाघ त्याला रागवत नाही

आपल्यामधला एक म्हणून माकड नीट वागवत नाही

आखुड झगावाली छोकरी छत्री घेऊन नाचत येते

विदूषक आडवा येता छत्रीचाच फटका देते

विदूषक ओणवा होतो तसाच फिरतो रिंगणावर

प्रेक्षकांना हसवायसाठी चापटया मारतो ढुंगणावर

वाघ, सिंह, हत्‍ती, घोडे एकजात त्याचे मित्र

त्याला ढकला, पिटा, बुकला...गमत्या हेच त्याचे चित्र

सगळे खेळ येतात तरी येत नाहीत असा वागतो

सर्कशीचा राजा असून टोपी काढून भीक मागतो

विदूषक नसता तर सर्कशीत गंमत नाही

मार खाऊन हसवण्याची दुसर्‍यांजवळ हिंमत नाही !

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...