Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लहान सुद्धा महान असते ...

लहान सुद्धा महान असते ठाऊक आहे तुम्हाला

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

महा भयंकर सिंह एकदा गुहेमध्ये निजलेला

एक छोटासा उंदीर आला,

सिंहच्या अंगावर चढुनी ओढी दाढी-मिशाला !

सिंह जागला करीत गर्जना धरिला उंदीर त्याने,

म्हणे चिमुरड्या, "तुला फाडतो माझ्या या पंजाने."

थरथर कापे, उंदीर सांगे, "येईन कधितरी कामाला !"

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

( या थरथर कापणार्‍या उंदराचा सिंहाने उपहास केला. तो म्हणाला, "अरे मूर्खा तू माझ्या एका घासाचाही नाहीस ! चिमुरडा तू, वनराजाच्या कसल्या कामी येणार आहेस रे ? चल, चालता हो इथून."

सुटका होताच उंदीर बिळात पळून गेला. पण एकदा काय झालं ठाऊक आहे?)

कधी एकदा सिंह अडकला फसुनीया जाळ्यात

वनराजा हो केविलवाणा ये पाणी डोळ्यात !

हादरे जंगल, अशी गर्जना ऐकून उंदीर धावे

सिंहाला तो सांगे, "आता माझे शौर्य बघावे !

भिऊ नका हो, रडू नका हो, सोडिवतो तुम्हाला.

नका लोचनी आणू पाणी, पाळीन मी वचनाला."

सर्व शक्तीने कुरतडुनीया उंदीर तोडी जाळे

पाहून सारे मग सिंहाचे भरुनी आले डोळे !

जीव चिमुकला संकटकाळी अखेर कामी आला

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

गीत - शांताराम नांदगावकर

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...