Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...

गाढवापुढे कोडे एकदा पडले असे

मालकाचे प्रेम मोत्यावरतीच कसे ?

मोत्यासाठी भाकरी दुधामधे ताजी

माझ्यासाठी गवत खरकटयातली भाजी.

मोत्याच्या पाठीवर गोंजारणारा हात

इकडे मात्र नाही काठीशिवाय बात.

डोळे मिटून गाढव विचार करु लागले

विचार करता करता कारण त्याला कळले.

मीच लाजराबुजरा माझाच आहे दोष

म्हणून करतो मालक माझ्यावरती रोष.

मोत्या कसा खेळतो लाडेलाडे धावतो

मालकाच्या मांडीवर उडी मारुन बसतो.

गाढव हसून म्हणे खुबी कळली पुरी

करीन आता मीही असेच काहीतरी.

दुसर्‍या दिवशी गाढव धावत गेले घरात

चौखूर नाचू लागले आनंदाच्या भरात.

नाचत, ओरडत दिली उडवून दाणादाण

कंठापाशी आले घरातल्यांचे प्राण.

मालक वाचत होता पोथी देवापुढे

गाढव नाचत त्याच्या अंगावरती चढे.

मालक पडला जसा गडगडणारा गोटा

उठल्या उठल्या ओरडे, "आधी आणा सोटा."

सोटे आले पाच-सात गाढवावर पडले

पळता पळता म्हणे ते असे कसे घडले ?

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...