Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...

सरळ नाक, गोरी पान, लाल गाल, जिवणी छान

पिंगट केस, मऊ किती ! प्रोक्‍न राणी अशी होती -

मेजवान्या झडल्या, बँड आले, टेरियसचे लग्‍न प्रोक्‍नशी झाले

राणीला दुःख ठाऊक नव्हते, प्रोक्नचे सुख आभाळाहून मोठे -

एकदा काय झालं -

राणीच्या घरी पाहुणी आली, स्वागताची खूप धांदल झाली.

"फिलॉमेला आली ! फिलॉमेला आली !

राणीची धाकटी बहीण आली."

गाणी म्हटली, नृत्य झाले

फिलॉमेलाचे मन आनंदून गेले -

"ताई ग ताई !

निघू मी आता ? मन खूश झाले

आठ दिवस कसे भुर्रकन गेले !"

"अग पण थोडी थांबशील ना !

माझा महाल आवडला ना ?"

ताईचा आग्रह मोडायचा कसा !

फिलॉमेलाचा मुक्काम लांबला असा -

संध्याकाळी राजा महालात आला

फिलॉमेलाकडे बघतच राहिला.

"कोण बरं ही प्रोक्नहून छान ?

नितळ कांती, गोरी गोरी पान - "

"ही किनई फिलॉमेला !

थोडेसे हिला फिरवून आणाल ?

बागेत पुष्करणीवर नेऊन आणाल !"

फिलॉमेला निघाली नटून थटून

"खूप खूप फिरायचं बग्गीत बसून !"

"असं कर राणी -

तूही जरा फिरुन ये

सुंदर बनात जाऊन ये -"

राणीचा रथ वेगात निघाला

सारथ्याशी राजा काही बोलला -

फिरता फिरता रात्र झाली

राणीच्या महालाशी फिलॉमेला आली -

"प्रोक्‍न प्रोक्‍न !" उत्‍तर नाही

"कुठे आहे सांगा माझी ताई ?"

"तुला सांगू फिलॉमेला,

आत्‍ताच दूत येऊन गेला,

बातमी देऊन निघून गेला.

प्रोक्न राणी रथातून पडली

घोडयाच्या टापांखाली आली.

क्षणात तिचा जीव गेला

सारा प्रकार असा घडला - "

फिलॉमेला तेव्हा खूप रडली

सर्वांनी तिची समजूत घातली -

"जाते मी आता बाबांकडे

निळ्या डोंगराच्या पलीकडे -"

"फिलॉमेला, फिलॉमेला,

प्रोक्‍नची तू बहीण ना !

तिच्या जागी राहशील ना ?

तूच हो आता माझी राणी

तुझ्याशिवाय मला नाही कुणी !"

फिलॉमेलाने मग डोळे पुसले

आणि राजाला ’हो’ म्हटले.

लग्नाची घटका भरत आली,

प्रोक्‍नची दासी हळूच म्हणाली -

"फिलॉमेला, माहीत आहे तुला,

टेरियस राजा खोटे बोलला.

म्हणाला , ’प्रोक्न राणी मेली.’

तिला किल्ल्यात कोंडून ठेवली

मखमली हिरवळ संपते जिथे

प्रोक्‍न राणी वाट पाहाते - "

फिलॉमेला हळूच जायला निघाली

समोरुन टेरियसची स्वारी आली

(आता कसं करायचं ?)

गुपित फुटलं, घोटाळा झाला,

भेट घ्यायचा मार्गच खुंटला.

"फिलॉमेला, ऐक -

प्रोक्‍नला काही सांगायचं नाही

काय म्हणतो मी, समजलं नाही ?"

फिलॉमेला मुळी ऐकेच ना

"ताई ग ताई, आहेस ना ?" -

(असं काय ?)

राजाने तिची जीभच कापली

फिलॉमेला तेव्हा धावत सुटली

बहिणींची एकदा भेट झाली

दोघींची जोडी हळूच निघाली.

प्रवास त्यांचा सुरु झाला

राजा मागून मागून आला

पळता पळता दमछाक झाली

देवाला दोघींची दया आली.

प्रोक्न राणी चिमणी बनली

धाकटी बहीण नायटिंगेल झाली

फिलॉमेलाची जीभ अजून दुखते

करुण गाणे गात सुटते.

त्यांचा पाठलाग संपला का ?

छे ! मुळीच नाही !

ससाणा पक्षी पाहिलात का ?

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...