Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एक होता राजा आणि एक होती ...

एक होता राजा आणि एक होती राणी

एक होता विदूषक-त्यांचीच ही कहाणी

विदूषक होता जाडजूड लठ्ठ,

होता फार चतुर, दिसायला मठ्ठ

विदूषक होता तसा फार विद्‌वान

राजा आणि राणीचाही होता जीवप्राण

एके दिनी जाऊनिया बसे गादीवरती

राजाराणी दरबारात प्रवेश करिती

विनवतो राजा आणि विनवते राणी

विदूषक उठेना तो आपुल्याच स्थानी

उद्‌धटता पाहून ही संतापला राजा

शिपायांना बोलवून त्याने केली सजा

’विदूषक झाला आहे फार हा उदंड

उदया पहाटेच्या पूर्वी दयावा मृत्युदंड’

सजा ऐकुनिया झाली राणी ती सचिंत

विदूषक होता तिचा बंधुभावे मित्र.

कसेही करुन मी वाचवीन याला

यास एक संधी मात्र हवी दयावयाला

राणी राजाला म्हणाली, "मृत्युदंड दयावा

याला पुसावे परंतु मृत्यु कशाने असावा ?"

राजा म्हणे "ठीक आहे, विदूषका बोल

म्रृत्यु तुला कसा हवा-फाशी किंवा शूल ?

तुला हवा शिरच्छेद ? विष ? कडेलोट ?

झोपशील भिंतीमध्ये किंवा कडेकोट ?

मानियला आहे माझ्या राणीचा मी बोल

बोल विदूषका, बोल-चातुर्याला मोल !"

विदूषक म्हणे, "राजा मृत्यु तू असा दे

अतिवृद्‌ध झाल्यामुळे-ईश्‍वरी प्रसादे..."

ऐकुनिया उत्‍तर ते राणी आनंदली

राजाही हसला आणि शिक्षाही संपली.

बाल गीते - संग्रह १

संकलित
Chapters
सांग मला रे सांग मला आई...
आई व्हावी मुलगी माझी ,...
आईसारखे दैवत सा र्‍या ज...
आणायचा, माझ्या ताईला नवर...
रुसु बाई रुसु कोपर्‍यात ब...
आला आला पाउस आला बघ...
आली बघ गाई गाई शेजारच्या ...
आवडती भारी मला माझे आजोबा...
लहान सुद्धा महान असते ...
इवल्या इवल्या वाळूचं , ...
इवल्या इवल्याशा, टिकल्या-...
उगी उगी गे उगी आभाळ...
एक कोल्हा , बहु भुकेला ...
उठा उठा चिऊताई सारीक...
एक झोका चुके काळजाचा ठो...
एक होता काऊ , तो चिमणी...
एका तळ्यात होती बदके ...
कर आता गाई गाई तुला...
कशासाठी पोटासाठी खंडाळ्...
काडकीच्या टोकावर ताणलाय...
किलबिल किलबिल प क्षी बो...
कोण येणार ग पाहुणे ...
गमाडि गंमत जमाडि जंमत ...
गोड गोजरी , लाज लाजरी ...
चंदाराणी , चंदाराणी , का ...
चांदोबा चांदोबा भागलास ...
छम्‌ छम्‌ छम्‌ ..... छ...
ओळखणार ना बरोबर , ओळखा ...
झुक झुक झुक झुक अगीनग...
टप टप टप काय बाहेर व...
टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरत...
टप टप टप टप टाकित टा...
टप टप टप थेंब वाजती ,...
ठाऊक नाही मज काही ! ...
ताईबाई , ताईबाई ग , अत...
तुझ्या गळा, माझ्या ग...
तुझी नी माझी गंमत वहि...
दिवसभर पावसात असून , सा...
देवा तुझे किती सुंदर ...
हासरा, नाचरा जरासा लाजर...
हिरवी झाडी , पिवळा डोंगर ...
करा रे हाकारा पिटा रे डां...
उन्हामध्ये पावसाला रुपडं ...
पिंपळगावी एक पोरगा मुलगा ...
गाढवापुढे कोडे एकदा पडले ...
किर्र रात्री सुन्न रात्र...
एक होता राजा आणि एक होती ...
कावळ्यांची शाळा रंग त्...
सरळ नाक , गोरी पान , लाल ...
झुंईऽऽ करीत विमान कसं ...
धाड् धाड् खाड् खाड् च...
खरं सांगू ? विदूषकच सर्व...
विदूषकाचे हे डोळे किती...
वाटी ठेविली चांदीची जेव्ह...
दाणेदार शुभ्र मीठ दिसतं क...