वेद काय आहेत? (Marathi)


passionforwriting
हे जग, हे जीवन तसेच परमपिता परमेश्वर; या सर्वांचे वास्तविक ज्ञान "वेद" आहे. READ ON NEW WEBSITE