Get it on Google Play
Download on the App Store

सामवेद

https://lh3.ggpht.com/_a8u7CMFZnJZQV2T0xIQaDNi3m-JUoN0wzWoeoziKzVryhQ9kavqEWXnlhG3vzWDf6jy=w300

साम अर्थात रूपांतरण आणि संगीत. सौम्यता आणि उपासना. या वेदात ऋग्वेदाच्या रुचांचे संगीतमय रूप आहे. याच्यात मूलतः संगीताची उपासना आहे. त्याच्यात १८७५ मंत्र आहेत.