Android app on Google Play

 

अथर्ववेद

 

https://fs01.androidpit.info/a/15/d8/atharvaveda-15d851-w240.png

या वेदात रहस्यमय विद्यांचे मन्त्र आहेत, जसे जादू, चमत्कार, आयुर्वेद इत्यादी. हा वेद सर्वांत मोठा आहे. त्याच्यात २० अध्याय आहेत आणि त्यांच्यात मिळून ५६८७ मंत्र आहेत.